Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 16 septembrie 2011 – Van Arum/Parlamentul

(Cauza F-138/07)1

Limba de procedură: olandeza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 92, 12.4.2008, p. 48