Language of document : ECLI:EU:F:2011:142

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TOISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS


16 päivänä syyskuuta 2011


Asia F‑138/07


Rinse van Arum

vastaan

Euroopan parlamentti

Asian poistaminen rekisteristä

Aihe:      Rinse van Arum on ilmoittanut virkamiestuomioistuimeen 20.7.2011 saapuneella kirjeellä, että kun otetaan huomioon virkamiestuomioistuimen asiassa T-454/09 P, van Arum vastaan parlamentti, 28.6.2011 antama määräys, hän peruuttaa tämän EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostetun kanteen.

Ratkaisu:      Asia F‑138/07, van Arum vastaan parlamentti, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.