Language of document : ECLI:EU:F:2011:142

POSTANOWIENIE PREZESA DRUGIEJ IZBY
SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 16 września 2011 r.


Sprawa F‑138/07


Rinse van Arum

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Wykreślenie

Przedmiot:      Pismem, które wpłynęło do sekretariatu Sądu w dniu 20 lipca 2011 r., R. van Arum powiadomił Sąd, że z uwagi na postanowienie Sądu Unii Europejskiej z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie T‑454/09 P van Arum przeciwko Parlamentowi pragnie cofnąć niniejszą skargę, wniesioną na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA.

Orzeczenie:      Sprawa F‑138/07 van Arum przeciwko Parlamentowi zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Każda ze stron pokrywa własne koszty.