Language of document :

6. detsembril 2007 esitatud hagi - Nijs versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-136/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bart Nijs (Aalst, Belgia) (esindaja: advokaat F. Rollinger)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kontrollikoda

Hagi sisu kirjeldus

Ühelt poolt nõue tühistada ametisse nimetava asutuse 5. septembri 2007. aasta otsus, millega alandati hageja palgaastet distsiplinaarmenetluse järel palgaastme A9 järguni 5 ja teiselt poolt nõue tühistada otsused hageja ametist kõrvaldamise, hageja vastu haldusjuurdluse alustamise ja tema edutamata jätmise kohta palgaastmele A 11 aastal 2007. Mittevaralise ja varalise kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Tühistada ametissenimetava asutuse 5. septembri 2007. aasta selgesõnaline otsus alandada hageja palgaastet 27. septembril 2007 toimunud avatud distsiplinaarmenetluse järel palgaastme A9 järguni 5;

tühistada seotud ja järjestikused otsused, nimelt 26. septembri 2006. aasta otsus hageja ametist kõrvaldada, 27. septembri 2007. aasta otsus alustada hageja vastu haldusjuurdlust ning otsus mitte edutada hagejat 2007. aastal palgaastmele A11;

tühistada Kontrollikoja piiratud osalusega koosoleku 8. märtsi 2007. aasta otsus pikendada Michel Hervé ametiaega kuueks aastaks alates 1. juulist 2007;

mõista Kontrollikojalt hageja kasuks välja 10 000 eurot, et hüvitada viimase poolt distsiplinaarmenetluse ajal ja järel kantud mittevaraline kahju ning varaline kahju, mis moodustub erinevusest viimaste edutamisotsuste jõustumisest saadud töötasu ning selle töötasu vahel, millele hagejal olnuks õigus, kui teda oleks sel kuupäeval edutatud;

mõista kohtukulud välja Kontrollikojalt.

____________