Language of document :

Kanne 4.12.2007 - Sergio ym. v. komissio

(Asia F-137/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Giovanni Sergio (Bryssel, Belgia) ynnä muut (edustaja: asianajaja M. Lucas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

"Ammattijärjestöiden ja ammatillisten järjestöiden ja henkilöstön ja hallinnon pääosaston välisestä sopimuksesta laaditun pöytäkirjan" kumoaminen ja nimittävän viranomaisen niiden päätösten kumoaminen, jotka vahvistettiin 19.12.2006 päivätyssä pöytäkirjassa ja 14.11.2006 tehdyssä päätöksessä - Vaatimus saada aiheutuneesta vahingosta yhden euron symbolinen korvaus

Kantajien vaatimukset

"Ammattijärjestöiden ja ammatillisten järjestöiden ja henkilöstön ja hallinnon pääosaston välisestä sopimuksesta, joka koskee varojen myöntämistä henkilöstön edustusta varten vuoden 2006 osalta, laadittu pöytäkirja," joka annettiin tiedoksi Alliancen sihteeristölle ja Union Syndicale Fédéralen (USF) ja Fédération de la fonction publique européennen (FFPE) puheenjohtajille henkilöstön ja hallinnon pääjohtajan 19.12.2006 päivätyllä muistiolla, on kumottava

Työtehtävistä vapauttamista koskevat yksittäispäätökset, jotka tehtiin "Alliancen" ja/tai "FFPE:n" edustajia varten tämän pöytäkirjan perusteella tai 26.5.2006 suoritetun sellaisen laskutoimituksen perusteella, joka koskee ammattijärjestöiden edustavuutta Brysselin paikallisjaoston vuoden 2006 toukokuun vaalien jälkeen, ja jotka vahvistettiin 19.12.2006 päivätyssä pöytäkirjassa, on kumottava

Henkilöstön ja hallinnon pääjohtajan 14.11.2006 tekemä se päätös on kumottava, jolla päätettiin Marquez-Garcian tilapäinen osa-aikainen muihin tehtäviin siirto ja palautettiin hänet kokoaikaisesti yksikköönsä

Komissio on velvoitettava maksamaan jokaiselle kantajalle yhden euron symbolinen korvaus henkisestä kärsimyksestä ja poliittisesta vahingosta, joka heille on aiheutunut Union Syndicalen edustajina, ja henkisestä kärsimyksestä ja uraan kohdistuneesta vahingosta, joka heille on aiheutunut virkamiehinä tai toimihenkilöinä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________