Language of document :

2007 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Sergio ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-137/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Giovanni Sergio (Briuselis, Belgija) ir kiti, atstovaujami advokato M. Lucas

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Bylos dalykas

"Susitarimo tarp profsąjungų ir profesinių organizacijų ir Personalo ir administracijos generalinio direktorato (GD ADMIN) protokolo", 2006 m. gruodžio 19 d. protokolu patvirtintų Paskyrimų tarnybos sprendimų ir 2006 m. lapkričio 14 d. Sprendimo panaikinimas - Prašymas priteisti simbolinę vieno euro sumą patirtai žalai atlyginti

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti "Susitarimo tarp profsąjungų ir profesinių organizacijų ir Personalo ir administracijos generalinio direktorato (GD ADMIN) protokolą dėl personalo atstovavimui skirtų išteklių 2006 m.", apie kurį Alliance sekretorius ir Union Syndicale Federale bei Fédération de la fonction publique européenne prezidentai buvo informuoti 2006 m. gruodžio 19 d. Personalo ir administracijos generalinio direktorato generalinio direktoriaus raštu;

Panaikinti individualius sprendimus dėl atleidimo nuo pareigos dirbti, priimtus šio protokolo pagrindu Alliance ir (arba) Fédération de la fonction publique européenne atstovų atžvilgiu arba 2006 m. gegužės 26 d. atstovavimo profsąjungose ir profesinėse organizacijose, apskaičiuoto atsižvelgiant į 2006 m. gegužės mėn. Briuselio vietinio skyriaus rinkimų rezultatus, pagrindu, patvirtintus 2006 m. gruodžio 19 d. Protokolu;

Panaikinti 2006 m. lapkričio 14 d. Personalo ir administracijos generalinio direktorato generalinio direktoriaus sprendimą atšaukti Marquez-Garcia iš pusės darbo dienos komandiruotės ir grąžinti jį į tarnybą visos dienos darbui;

Priteisti iš Komisijos kiekvienam ieškovui sumokėti simbolinę vieno euro sumą jo patirtai moralinei ir politinei žalai, kaip Profesinės sąjungos atstovui, bei moralinei žalai ir žalai karjerai kaip pareigūnui ar tarnautojui atlyginti;

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

____________