Language of document :

30. oktoobril 2007 esitatud hagi - Daniele Smadja versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-135/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Daniele Smadja (New Delhi, India) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada komisjoni otsus nimetada ametisse hageja, kes oli algselt määratud palgaastme A*15 järku 4, osas, milles see otsus määrab hageja palgaastme A*15 järku 1, seejärel kui hageja oli nimetatud uuesti ametisse direktoraadi RELEX.B direktori ametikohale pärast esialgse samale ametikohale nimetamise tühistamist. Mittevaralise ja varalise kahju hüvitamise nõue

Hageja nõuded

Tühistada 21. detsembri 2006. aasta otsus hageja ametisse nimetamise kohta osas, milles see määrab hageja direktori ametikohale palgaastme A*15 järku 1 ja kinnitab hageja omandatud staaži selles järgus 1. novembri 2005. aasta seisuga, seejärel kui hageja oli 15. novembril 2005 nimetatud uuesti ametisse direktoraadi RELEX.B "Mitmepoolsed suhted ja inimõigused" direktori ametikohale pärast esialgse samale ametikohale nimetamise tühistamist Esimese Astme Kohtu 29. septembri 2005. aasta otsusega kohtuasjas T-218/02: Napoli Buzzanca vs. komisjon;

mõista kostjalt mittevaralise ja varalise kahju hüvitusena ja hageja teenistuskäigu ohustamise eest välja 25000 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________