Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.5.2009 - Sergio ym. v. komissio

(Asia F-137/07)1

(Henkilöstö - Oikeudet ja velvollisuudet - Järjestäytymisvapaus - Komission ja ammattijärjestöjen ja ammatillisten järjestöjen välistä sopimusta koskeva pöytäkirja - Työtehtävistä vapauttamista koskevat yksittäispäätökset / pöytäkirjaan perustuvat palveluksesta vapauttamista koskevat päätökset - Virkamiehelle vastainen toimi - Asiavaltuus - Virkamies, joka toimii omissa nimissään eikä ammattijärjestön puolesta - Tutkimatta jättäminen - Tiedoksianto valituksen hylkäämisestä kantajien asianajajalle - Kanteen määräajan alkamisajankohta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Giovanni Sergio (Bryssel, Belgia) ynnä muut (edustaja: asianajaja M. Lucas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä "Ammattijärjestöjen ja ammatillisten järjestöjen ja henkilöstön ja hallinnon pääosaston välisestä sopimuksesta laaditun pöytäkirjan" kumoaminen, nimittävän viranomaisen niiden päätösten kumoaminen, jotka vahvistettiin 19.12.2006 päivätyssä pöytäkirjassa, ja 14.11.2006 tehdyn päätöksen kumoaminen, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus, jossa vaaditaan yhden euron symbolista korvausta

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Sergio, Blanchard, Marquez-Garcia, Scheuer ja Wurzler velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 79, 29.3.2008, s. 37.