Language of document : ECLI:EU:F:2008:87

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a doua)

26 iunie 2008

Cauza F‑136/07

Bart Nijs

împotriva

Curții de Conturi a Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Reclamație prealabilă – Lipsă – Termen de introducere a acțiunii – Tardivitate – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Nijs solicită, pe de o parte, anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri prin care reclamantul este retrogradat de la gradul AD 10 treapta 6 la gradul AD 9 treapta 5 și a deciziilor conexe și ulterioare acesteia, în special a deciziei din 26 septembrie 2006 de suspendare din funcție a reclamantului, a deciziei din 27 septembrie 2007 de inițiere a unei investigații administrative cu privire la reclamant și a deciziei de a nu îl promova pe acesta la gradul AD 11 în 2007, precum și a deciziei Curții de Conturi din 8 martie 2007 de reînnoire a mandatului secretarului general al acestei instituții pentru o perioadă de șase ani, începând de la 1 iulie 2007, și, pe de altă parte, repararea prejudiciului moral și material pe care domnul Nijs pretinde că l‑a suferit

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Îl obligă pe domnul Nijs la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Sumarul ordonanței

Procedură – Cerere de sesizare a instanței – Cerințe de formă

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 35 alin. (1) lit. (d)]

Este vădit inadmisibilă acțiunea unui funcționar în cadrul căreia nu se identifică în mod precis actele atacate și, astfel, nu se îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 35 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice.

(a se vedea punctul 24)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 24 martie 1993, Benzler/Comisia, T‑72/92, Rec., p. II‑347, punctele 16, 18 și 19