Language of document :

Žalba koju je 31. prosinca 2020. podnio Ultrasun AG protiv rješenja Općeg suda (šesto vijeće) od 20. listopada 2020. u predmetu T-805/19, Ultrasun AG/Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-722/20 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Ultrasun AG (zastupnici: A. Mühlendahl i H. Hartwig, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Sud Europske unije (vijeće za dopuštanje žalbi) rješenjem od 25. ožujka 2021. nije dopustio žalbu te je žalitelju naložio snošenje vlastitih troškova.

____________