Language of document :

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. junija 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Qorti Kostituzzjonali - Malta) – Vodafone Malta Limited, Mobisle Communications Limited proti Avukat Ġenerali, Kontrollur tad-Dwana, Ministru tal-Finanzi, Awtorita' ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

(Zadeva C-71/12)1

(Elektronska komunikacijska omrežja in storitve – Direktiva 2002/20/ES – Člena 12 in 13 – Upravne pristojbine in dajatve za pravice uporabe – Dajatev, ki velja za operaterje mobilne telefonije – Nacionalna zakonodaja – Metoda izračuna dajatve – Odstotek od plačil uporabnikov)

Jezik postopka: malteščina

Predložitveno sodišče

Qorti Kostituzzjonali

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Vodafone Malta Limited in Mobisle Communications Limited

Tožene stranke: Avukat Ġenerali, Kontrollur tad-Dwana, Ministru tal-Finanzi in Awtorita' ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Qorti Kostituzzjonali – Razlaga členov 12 in 13 Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (UL; posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 337) – Nacionalna zakonodaja, na podlagi katere so operaterji mobilne telefonije zavezani za plačilo dajatve – Dajatev, ki jo morajo plačati le operaterji mobilne telefonije in ne druga podjetja, ki ponujajo storitve elektronskih komunikacij

Izrek

Člen 12 Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) je treba razlagati tako, da ne nasprotuje zakonodaji države članice, kot je ta v postopku v glavni stvari, na podlagi katere so operaterji, ki ponujajo storitve mobilne telefonije, zavezani za plačilo dajatve, imenovane „trošarina“, v odstotku od plačil, ki jih prejmejo od uporabnikov teh storitev, pod pogojem, da obdavčljivi dogodek za to dajatev ni vezan na postopek splošne odobritve, s katero je dovoljen dostop na trg elektronskih komunikacijskih storitev, temveč je vezan na uporabo storitev mobilne telefonije, ki jih zagotavljajo operaterji, in ki jo dokončno nosi uporabnik teh storitev, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče.

____________

1     UL C 118, 21.4.2012.