Language of document : ECLI:EU:C:2013:431

Věc C‑71/12

Vodafone Malta ltd.

a

Mobisle Communications ltd.

v.

Avukat Ġenerali a další

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Qorti Kostituzzjonali)

„Sítě a služby elektronických komunikací – Směrnice 2002/20/ES – Články 12 a 13 – Správní poplatky a poplatky za práva na užívání – Povinný odvod vztahující se na operátory mobilních sítí – Vnitrostátní právní předpisy – Metoda výpočtu povinného odvodu – Procentní podíl z nákladů placených uživateli“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. června 2013

Sbližování právních předpisů – Oblast telekomunikací – Sítě a služby elektronických komunikací – Oprávnění – Směrnice 2002/20 – Tzv. „spotřební daň“ vztahující se na operátory nabízející mobilní telefonní služby – Částka založená na procentním podílu úhrad zaplacených uživateli těchto služeb – Přípustnost – Podmínky – Ověření ze strany vnitrostátního soudu

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20, článek 12)

Článek 12 směrnice 2002/20 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání právní úpravě členského státu, podle níž jsou operátoři nabízející mobilní telefonní služby plátci tzv. „spotřební daně“ odpovídající procentnímu podílu úhrad, které obdrží od uživatelů těchto služeb, za předpokladu, že vznik platební povinnosti v případě této daně není vázán na řízení o udělení obecného oprávnění umožňujícího přístup na trh se službami elektronických komunikací, ale souvisí s využitím mobilních telefonních služeb poskytovaných operátory, a že ji v konečném důsledku nese uživatel těchto služeb, ověření čehož je na předkládajícím soudu.

(viz bod 29 a výrok)