Language of document : ECLI:EU:C:2013:431

C‑71/12. sz. ügy

Vodafone Malta ltd.

és

Mobisle Communications ltd.

kontra

Avukat Ġenerali és társai

(a Qorti Kostituzzjonali [Málta] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások – 2002/20/EK irányelv – 12. és 13. cikk – Igazgatási díjak és használati jogok díjai – A mobil távközlési szolgáltatókra alkalmazandó díjak – Nemzeti szabályozás – A díj megállapításának módszere – A felhasználók által fizetett költségek százalékaránya”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2013. június 27.

Jogszabályok közelítése – Távközlési ágazat – Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások – Engedélyezés – 2002/20 irányelv – Mobil távközlési szolgáltatókra alkalmazandó „jövedékinek” nevezett adó – Az említett szolgáltatások felhasználóival szemben felszámított díjak százalékos arányára alapított összeg – Megengedhetőség – Feltételek – Nemzeti bíróság általi vizsgálat

(2002/20 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 12. cikk)

Az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20 irányelv 12. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, melynek értelmében a mobiltelefon‑szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók „jövedékinek” nevezett adó fizetésére kötelezettek, mely megfelel azon összeg bizonyos százalékának, melyet e szolgáltatások felhasználói fizetnek e szolgáltatóknak, amennyiben az alapjául szolgáló elem nem az elektronikus hírközlési szolgáltatások piacára való belépést lehetővé tevő általános engedélyezési eljáráshoz kapcsolódik, hanem a szolgáltatók által nyújtott mobiltelefon‑szolgáltatások használatához, és ezt végül e szolgáltatások felhasználói viselik, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.

(vö. 29. pont és a rendelkező rész)