Language of document : ECLI:EU:C:2013:431

Zadeva C‑71/12

Vodafone Malta ltd.

in

Mobisle Communications ltd.

proti

Avukat Ġenerali in drugim

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Qorti Kostituzzjonali)

„Elektronska komunikacijska omrežja in storitve – Direktiva 2002/20/ES – Člena 12 in 13 – Upravne pristojbine in dajatve za pravice uporabe – Dajatev, ki velja za operaterje mobilne telefonije – Nacionalna zakonodaja – Metoda izračuna dajatve – Odstotek od plačil uporabnikov“

Povzetek – Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. junija 2013

Približevanje zakonodaj – Sektor za telekomunikacije – Elektronska komunikacijska omrežja in storitve – Odobritev – Direktiva 2002/20 – Dajatev, imenovana „trošarina“, ki se uporablja za operaterje, ki ponujajo storitve mobilne telefonije – Znesek, ki temelji na odstotku od plačil, prejetih od uporabnikov teh storitev – Dopustnost – Pogoji – Preveritev s strani nacionalnega sodišča

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/20, člen 12)

Člen 12 Direktive 2002/20 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev je treba razlagati tako, da ne nasprotuje zakonodaji države članice, na podlagi katere so operaterji, ki ponujajo storitve mobilne telefonije, zavezani za plačilo dajatve, imenovane „trošarina“, v odstotku od plačil, ki jih prejmejo od uporabnikov teh storitev, pod pogojem, da obdavčljivi dogodek za to dajatev ni vezan na postopek splošne odobritve, s katero je dovoljen dostop na trg elektronskih komunikacijskih storitev, temveč je vezan na uporabo storitev mobilne telefonije, ki jih zagotavljajo operaterji, in ki jo dokončno nosi uporabnik teh storitev, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče.

(Glej točko 29 in izrek.)