Language of document :

2021 m. kovo 11 d. Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AD ir kt. / PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV ir DAF Trucks Deutschland GmbH

(Byla C-163/21)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: AD ir kt.

Atsakovės: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV ir DAF Trucks Deutschland GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/104/ES dėl tam tikrų taisyklių, kuriomis reglamentuojami pagal nacionalinę teisę nagrinėjami ieškiniai dėl žalos, patirtos dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės nuostatų pažeidimo, atlyginimo1 5 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad atitinkamų įrodymų atskleidimas taikomas tik atsakovo ar trečiosios šalies turimiems ir jau esamiems dokumentams, ar, atvirkščiai, 5 straipsnio 1 dalis apima ir galimybę atskleisti dokumentus, kuriuos šalis, kuriai pateiktas prašymas suteikti informaciją, turi parengti ex novo, tuo tikslu apibendrindama ar klasifikuodama turimą informaciją, žinias ar duomenis?

____________

1 OL L 349, 2014, p. 1.