Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. juni 2012 – Dergam mod Kommissionen

(Sag F-137/11)

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________