Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Hispaania) 19. juunil 2008 - María Julia Zurita García versus Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

(Kohtuasi C-261/08.)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Murcia

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: María Julia Zurita García

Vastustaja: Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

Eelotsuse küsimused

Kas EÜ asutamislepingut ja eelkõige selle artikli 62 lõiget 1 ja lõike 2 punkti a ning samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrust nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)1, ja eelkõige selle artikleid 5, 11 ja 13 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus sellised õigusnormid nagu Hispaania õigusnormid ja neid tõlgendav kohtupraktika, mis võimaldavad asendada mistahes "kolmanda riigi kodaniku", kes ei oma Euroopa Liidu territooriumile sisenemiseks või seal viibimiseks õigust andvat dokumenti, väljasaatmise rahatrahvi kohaldamisega?

____________

1 - ELT L 105, lk 1.