Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spania) la 19 iunie 2008 - María Julia Zurita García/Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

(Cauza C-261/08)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Murcia

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: María Julia Zurita García

Pârât: Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

Întrebarea preliminară

În conformitate cu Tratatul de Instituire a Comunității Europene, în special în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a), precum și în conformitate cu Regulamentul 562/20061 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), în special în conformitate cu articolele 5, 11 și 13 din acesta, normele menționate anterior trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări, precum reglementarea națională și jurisprudenței care o interpretează, în temeiul căreia expulzarea oricărui "resortisant al unei țări terțe" care nu deține un document prin care se autorizează intrarea și șederea pe teritoriul Uniunii Europene poate fi înlocuită prin impunerea unei amenzi?

____________

1 - JO L 105, p. 1, Ediție specială 19/vol. 8, p. 5.