Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 octombrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Superior de Justicia de Murcia - Spania) - María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08)/Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

(Cauzele conexate C-261/08 şi C-348/08)1

[Vize, drept de azil și imigrare - Măsuri cu privire la trecerea frontierelor externe - Articolul 62 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) CE - Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen - Articolele 6b și 23 - Regulamentul (CE) nr. 562/2006 - Articolele 5, 11 și 13 - Prezumție cu privire la durata șederii - Resortisanți din țări terțe în situație de ședere ilegală pe teritoriul unui stat membru - Reglementare națională care permite să se impună, în funcție de împrejurări, sau o amendă, sau expulzarea]

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Murcia

Părțile din acțiunea principală

Reclamanți: María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08)

Pârâtă: Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Tribunal Superior de Justicia de Murcia - Intrepretarea articolului 62 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) CE și a articolelor 5, 11 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 105, p. 1, Ediție specială 19/vol. 8, p. 5) - Reglementare națională care permite substituirea sancțiunii expulzării cu plata unei amenzi

Dispozitivul

Articolele 6b și 23 din Convenția de punere în aplicare a acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 2133/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind obligația autorităților competente ale statelor membre de a ștampila cu regularitate documentele de călătorie ale resortisanților țărilor terțe în momentul trecerii de către aceștia a frontierelor externe ale statelor membre, precum și de modificare a dispozițiilor Convenției pentru aplicarea Acordului Schengen și a Manualului comun, precum și articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) trebuie interpretate în sensul că, atunci când un resortisant al unei țări terțe se află în situație de ședere ilegală pe teritoriul unui stat membru pentru că nu îndeplinește sau încetează să mai îndeplinească condițiile referitoare la durata șederii aplicabile în statul respectiv, acest stat membru nu este obligat să adopte împotriva sa o decizie de expulzare.

____________

1 - JO C 209, 15.8.2008. JO C 260, 11.10.2008.