Language of document :

Tožba, vložena 11. decembra 2008 - Nijs proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-98/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bart Nijs (Aalst, Belgija) (zastopnik: F. Rollinger, odvetnik)

Tožena stranka: Evropsko računsko sodišče

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti odločbe o nenapredovanju tožeče stranke v letu 2008 in, drugič, toženi stranki naj se naloži povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode, nastale tožeči stranki.

Predlogi tožeče stranke

Odločba o nenapredovanju tožeče stranke v letu 2008, objavljena v obvestilu zaposlenim št. 32/2008 z dne 5. maja 2008, ter pripravljalna dejanja za ta dokument, zlasti odločbi z dne 19. in 28. februarja 2008, ki sta bili predmet obvestil zaposlenim št. 10-2008 in št. 17-2008, s katerimi so bili sprejeti seznami oseb, ki lahko 1. januarja 2008 napredujejo, naj se glede tožeče stranke razglasijo za nične;

izrecno naj se ugotovi ničnost poznejših odločb in zgoraj navedenih pripravljalnih dejanj;

toženi stranki naj se naloži povrnitev premoženjske škode v višini izgube dohodka, ki jo je tožeča stranka utrpela glede na najvišje plačilo, do katerega bi bil lahko upravičena, če njena kariera ne bi bila ovirana zaradi zgoraj navedenega obdobja, ter nepremoženjske škode v višini 10.000 EUR, ki naj se jo naloži poleg odškodnine, ki se jo zahteva v drugih sporih;

Evropskemu računskemu sodišču naj se naloži plačilo stroškov.

____________