Language of document :

Talan väckt den 27 november 2008 - Füller-Tomlinson mot Parlamentet

(Mål F-97/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Paulette Füller-Tomlinson (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet om fastställande av sökandens permanenta partiella invaliditet till följd av arbetsskada till 20 procent, samt i andra hand förplikta svaranden att utge skadestånd för den ideella skada som sökanden har lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av chefen för enheten för pensioner och socialförsäkringar den 9 april 2008, vari anges i artikel 3 att sökandens permanenta partiella invaliditet till följd av arbetsskada fastställs till 20 procent,

i den mån det behövs ogiltigförklara beslutet om avslag på klagomålet,

i andra hand förplikta svaranden att utge skadestånd till ett belopp om 12 000 euro för ideell skada, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________