Language of document :

2008. november 17-én benyújtott kereset - Cerafogli kontra EKB

(F-96/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Németország) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

A jogvita tárgya és leírása

A felperestől az ad personam előléptetést megtagadó európai központi banki határozat megsemmisítése és az alperesnek a felperest ért nem vagyoni kár megtérítése címén bizonyos összeg fizetésére való kötelezése.

Kereseti kérelmek

-    A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperestől az ad personam előléptetést megtagadó, 2008. március 11-én közölt határozatot;

-    a Közszolgálati Törvényszék következésképpen (i) semmisítse meg a felperes előléptetését megtagadó, 2008. március 11-én közölt határozatból eredő minden határozatot, ideértve különösen a felperesnek a 2008 márciusától számított illetmény-kimutatásait is, és (ii) a felperest ért nem vagyoni kár megtérítése érdekében kötelezze az alperest méltányosan megállapított 10 000 euró összeg megfizetésére;

-    a Közszolgálati Törvényszék, amennyiben egy megsemmisítést kimondó ítélet végrehajtása komoly nehézségekkel járna, a felperest ért kár megtérítése érdekében kötelezze az alperest 78 000 euró összeg vagy legalábbis ezen összeg felének a megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Központi Bankot kötelezze a költségek viselésére.

____________