Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 17. novembrī - Cerafogli/ECB

(lieta F-96/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maria Concetta Cerafogli, Frankfurte (Vācija) (pārstāvji - L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Priekšmets un prāvas apraksts

ECB lēmuma nepiešķirt prasītājai ad personam paaugstinājumu atcelšana un piespriešana atbildētājai atlīdzināt morālo kaitējumu, kas nodarīts prasītājai

Prasītājas prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru tika paredzēts nepiešķirt prasītājai ad personam paaugstinājumu un kurš tika paziņots 2008. gada 11. martā;

līdz ar to (i) atcelt ikvienu lēmumu, kas izriet no 2008. gada 11. martā nosūtītā lēmuma par prasītājas nepaaugstināšanu, tai skaitā it īpaši prasītājai nosūtītos paziņojumus par algu, sākot no 2008. gada marta, un (ii) piespriest atbildētājai samaksāt EUR 10 000, kas noteikti aequo et bono, lai atlīdzinātu prasītājai nodarīto morālo kaitējumu;

pieņemot, ka lēmuma par atcelšanu izpilde radīs nopietnas grūtības, samaksāt EUR 78 000 vai vismaz pusi no šīs summas, lai segtu prasītājai nodarītos zaudējumus;

piespriest Eiropas centrālajai bankai atlīdzināt izdevumus.

____________