Language of document :

Acțiune introdusă la 17 noiembrie 2008 - Cerafogli/BCE

(Cauza F-96/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Germania) (reprezentanți: L. Levi şi M. Vandenbussche, avocats)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei BCE de a nu acorda reclamantei beneficiul unei promovări ad personam și obligarea pârâtei la plata unei sume în scopul de a repara prejudiciul moral suferit de reclamantă.

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei de a nu acorda reclamantei beneficiul unei promovări ad personam, comunicate în data de 11 martie 2008;

în consecinţă, (i) anularea tuturor deciziilor care rezultă din Decizia de a nu promova reclamanta din 11 martie 2008, ceea ce include în special fișele de plată a reclamantei începând cu luna martie din anul 2008 și (ii) obligarea pârâtei la plata unei sume de 10 000 de euro, stabilită ex aequo et bono, în scopul de a repara prejudiciul moral suferit de reclamantă;

presupunând că executarea unei hotărâri de anulare ar prezenta dificultăţi importante, plata unei sume de 78 000 de euro sau, cel puţin, a jumătate din această sumă în scopul de a acoperi prejudiciul suferit de reclamantă;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________