Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 19ης Νοεμβρίου 2008 - Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-94/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Luigi Marcuccio (Tricase, Ιταλία) (εκπρόσωπος: G. Cipressa, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Πρώτον, ακύρωση ενός υπηρεσιακού σημειώματος με το οποίο η Επιτροπή δηλώνει ότι προτίθεται να αναζητήσει ένα ποσό που οφείλεται για δικαστικά έξοδα παρακρατώντας το από τη σύνταξη αναπηρίας που καταβάλλεται στον προσφεύγοντα-ενάγοντα, και, δεύτερον, επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική και υπαρξιακή βλάβη που προξένησε στον προσφεύγοντα-ενάγοντα η εν λόγω πράξη.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει το υπηρεσιακό σημείωμα της 28ης Μαρτίου 2008, καθώς και την επίμαχη απόφαση,

να ακυρώσει, κατά το αναγκαίο μέτρο, την απόφαση απόρριψης της ένστασης της 19ης Απριλίου 2008,

να ακυρώσει, κατά το αναγκαίο μέτρο, το υπηρεσιακό σημείωμα της 11ης Αυγούστου 2008,

να υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική και υπαρξιακή βλάβη που του προξένησαν οι πράξεις των οποίων ζητείται η ακύρωση με την παρούσα προσφυγή, 10 000 ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο μεγαλύτερο ποσό το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης κρίνει ορθό και δίκαιο να επιδικάσει,

να καταδικάσει την καθής-εναγομένη στα δικαστικά έξοδα.

____________