Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 19. novembrī - Marcuccio/Komisija

(lieta F-94/08)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt paziņojumu, ar kuru Komisija paziņoja par savu nodomu atgūt kredītu saistībā ar procedūras izmaksām, veicot atskaitījumu no prasītājam samaksātās invaliditātes pensijas, un prasība atlīdzināt morālo kaitējumu, kas radies šī akta rezultātā

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2008. gada 28. marta paziņojumu, kā arī apstrīdēto lēmumu;

tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs, atcelt lēmumu, ar kuru ir noraidīta 2008. gada 19. aprīļa sūdzība;

tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs, atcelt 2008. gada 11. augusta paziņojumu;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt 10 000 eiro vai tādu summu, ko Civildienesta tiesa uzskata par taisnīgu un pamatotu, kā atlīdzību par morālo kaitējumu, kas nodarīts ar aktiem, kurus lūdz atcelt un kuri tiek apstrīdēti šajā prasības pieteikumā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________