Language of document :

Žaloba podaná dne 12. prosince 2008 - Di Prospero v. Komise

(Věc F-99/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Rita Di Prospero (Uccle, Belgie) (zástupci: S. Rodriguez a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EPSO nepovolit žalobkyni účast ve výběrovém řízení EPSO/AD/117/08

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) nepovolit žalobkyni předložení kandidatury ve výběrovém řízení EPSO/AD/117/08;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________