Language of document :

Beroep ingesteld op 12 december 2008 - Di Prospero / Commissie

(Zaak F-99/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Rita Di Prospero (Ukkel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodriguez en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het EPSO om verzoekster niet toe te laten tot vergelijkend onderzoek EPSO/AD/117/08

Conclusies

het besluit van het Europees bureau voor personeelsselectie (EPSO) om verzoekster niet toe te laten tot vergelijkend onderzoek EPSO/AD/117/08 nietig verklaren;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen verwijzen in de kosten.

____________