Language of document : ECLI:EU:F:2009:146

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

29 päivänä lokakuuta 2009

Asia F-94/08

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Tuomion täytäntöönpano – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Hallinnon aikomus tehdä pidätys virkamiehen työkyvyttömyyskorvauksesta – Henkilölle vastaisen toimen puuttuminen – Vahingonkorvauskanne – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe: EY 236 artiklaan ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii pääasiallisesti kumoamaan 28.3.2008 laaditun komission ilmoituksen, jolla kantajalle ilmoitettiin komission aikomuksesta tehdä pidätys kantajan työkyvyttömyyskorvauksesta maksun saamiseksi aikaisemmassa oikeudenkäynnissä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Hallinnon ilmoitus, jolla asianosaiselle ilmoitettiin hallinnon aikomuksesta tehdä pidätys tämän työkyvyttömyyskorvauksesta, ei kuulu virkamiehelle vastaisen toimen käsitteen alaan

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

Hallinnon ilmoitus, jolla virkamiehelle ilmoitettiin hallinnon aikomuksesta tehdä pidätys tämän työkyvyttömyyskorvauksesta, jos virkamies ei saata yhteisöjen tuomioistuinten käsiteltäväksi vaatimusta niiden oikeudenkäyntikulujen määrän vahvistamisesta, jotka se on velvoitettu korvaamaan erään aiemman asian yhteydessä, ei ole hallinnon lopullinen kannanotto eikä sen voida katsoa vaikuttaneen suoraan ja välittömästi virkamiehen intresseihin muuttaen tämän oikeusasemaa selvästi.

(ks. 21 ja 24 kohta)