Language of document : ECLI:EU:F:2009:146

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2009 m. spalio 29 d.

Byla F‑94/08

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Teismo sprendimo vykdymas – Išlaidų atlyginimas – Administracijos ketinimas išskaičiuoti iš pareigūno invalidumo pensijos – Asmens nenaudai priimto akto nebuvimas – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio iš esmės prašo panaikinti 2008 m. kovo 28 d. Komisijos pranešimą, kuriuo jis informuojamas apie ketinimą iš jo invalidumo pensijos išskaičiuoti per ankstesnį teismo procesą patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Administracijos pranešimas, kuriuo suinteresuotasis asmuo informuojamas apie ketinimą iš jo invalidumo pensijos išskaičiuoti tam tikrą sumą – Neįtraukimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Administracijos pranešimas, kuriuo pareigūnas informuojamas apie ketinimą iš jo invalidumo pensijos išskaičiuoti ankstesnėje byloje iš jo priteistų bylinėjimosi išlaidų sumą, jeigu jis nesikreips į Bendrijos teismą su prašymu nustatyti šią sumą, nėra galutinė administracijos pozicija ir jis nelaikytinas apibrėžtu būdu, pakeičiančiu jo teisinę padėtį ir tiesiogiai bei nedelsiant veikiančiu jo interesus.

(žr. 21 ir 24 punktus)