Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 1. julija 2010 - Füller-Tomlinson proti Parlamentu

(Zadeva F-97/08)1

(Javni uslužbenci - Nekdanji začasni uslužbenec - Poklicna bolezen - Poseg v telesno in duševno celovitost - Trajanje postopka za priznanje poklicnega izvora bolezni)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Paulette Füller-Tomlinson (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: K. Zejdová in S. Seyr, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila stopnja trajne delne invalidnosti tožeče stranke zaradi poklicne bolezni določena na 20 %, in podredno, toženi stranki naj se naloži plačilo zneska za povrnitev nepremoženjske škode, ki je nastala tožeči stranki.

Izrek

1)    Tožba se zavrne.

2)    P. Füller-Tomlinson se naloži plačilo celotnih stroškov.

____________

1 - UL C 44, 21.2.2009, str. 76.