Language of document : ECLI:EU:F:2009:77

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(második tanács)

2009. július 2.

F‑98/08. sz. ügy

Bart Nijs

kontra

az Európai Közösségek Számvevőszéke

„Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2008. évi előléptetési időszak – Nyilvánvalóan megalapozatlan és nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben B. Nijs többek között azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék egyrészt semmisítse meg a Számvevőszék azon határozatát, amely mellőzi a 2008. évi előléptetését – ahogy az a 2008. évi előléptetési időszakban előléptetett tisztviselőknek a Számvevőszék főtitkára által elfogadott listájából (2008. május 5‑i 32‑2008. sz. Személyzeti közlemény) kiderül, mivel azon nem szerepel a felperes neve –, valamint e határozat előkészítő iratait és az azt követő aktusokat, másrészt pedig kötelezze a Számvevőszéket kártérítés fizetésére.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi valamennyi költség viselésére.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Megsemmisítés iránti kereset – Kártérítési kérelmek – A kártérítésre irányuló, pert megelőző eljárás hiányában való elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)


A kártérítési kérelmek nyilvánvalóan elfogadhatatlanok amiatt, hogy nem tartották be a pert megelőző eljárást, ahogy azt a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikke szabályozza, ha a tisztviselő előzetesen nem nyújtott be az állítólagos kár megtérítése iránti kérelmet.

(lásd a 27. pontot)