Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 23. října 2020 – Schneider Electric SA a další v. Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

(Věc C-556/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Schneider Electric SA, Axa SA, BNP Paribas SA, Engie SA, Orange SA, L'Air liquide, société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

Žalovaní: Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

Předběžná otázka

Brání ustanovení článku 4 směrnice 90/435/ES ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států1 , zejména s ohledem na její čl. 7 odst. 2, takovému ustanovení, jako je ustanovení článku 223e code général des impôts (obecný daňový zákoník), které pro účely správného uplatnění opatření určeného k zamezení dvojímu ekonomickému zdanění dividend stanoví odvod při přerozdělení zisků mateřskou společností, které jí byly vyplaceny dceřinými společnostmi usazenými v jiném členském státě Evropské unie?

____________

1 Úř. věst. 1990, L 225, s. 6.