Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 23. oktoobril 2020 – Schneider Electric SA jt versus Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

(kohtuasi C-556/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Schneider Electric SA, Axa SA, BNP Paribas SA, Engie SA, Orange SA, L’Air liquide, société anonyme pour l’étude et l’exploitation des procédés Georges Claude

Vastustajad: Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

Eelotsuse küsimus

Kas selline õigusnorm nagu üldise maksuseadustiku artikkel 223 sexies – mis näeb dividendide topeltmaksustamise kaotamiseks mõeldud mehhanismi nõuetekohaseks rakendamiseks ette maksu, mida tuleb emaettevõtjal tasuda selle kasumi edasijaotamisel, mida talle on jaotanud mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis asuvad tütarettevõtjad – on 23. juuli 1990. aasta direktiivi 90/435/EMÜ eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta1 artikliga 4 vastuolus, eriti kui võtta arvesse sama direktiivi artikli 7 lõiget 2?

____________

1 EÜT 1990, L 225, lk 6; ELT eriväljaanne 09/01, lk 147.