Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 23 octombrie 2020 – Schneider Electric SA și alții/Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

(Cauza C-556/20)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamante: Schneider Electric SA, Axa SA, BNP Paribas SA, Engie SA, Orange SA, L'Air liquide, société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

Pârâți: Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

Întrebarea preliminară

Dispozițiile articolului 4 din Directiva 90/435/CE din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre1 , ținând seama în special de articolul 7 alineatul (2), se opun unei dispoziții precum cea prevăzută la articolul 223sexies din Codul general al impozitelor, care prevede, pentru punerea corectă în aplicare a unui mecanism de eliminare a dublei impozitări economice a dividendelor, o prelevare cu ocazia redistribuirii de către o societate-mamă a profiturilor care i-au fost distribuite de filiale stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene?

____________

1 JO 1990, L 225, p. 6, Ediție specială, 09/vol. 1, p. 97.