Language of document :

Tužba podnesena 23. listopada 2020. – Republika Cipar/Europski parlament i Vijeće Europske unije

(predmet C-549/20)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Republika Cipar (zastupnik: Eirini Neofytou)

Tuženici: Europski parlament i Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

poništi članak 1. stavak 3. Uredbe (EU) 2020/1055 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2020. o izmjeni uredaba (EZ) br. 1071/2009, (EZ) br. 1072/2009 i (EU) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja razvoju u sektoru cestovnog prometa1 , u dijelu u kojem ta odredba predviđa točku (b) članka 5. stavka 1. Uredbe br. 1071/2009. Ako Sud zaključi da to nije moguće, podredno od Suda zahtijeva da poništi članak 1. stavak 3. u cijelosti;

podredno, ako Sud smatra da je nedopuštena tužba za djelomično poništenje sporne uredbe kao što je to zatraženo u prethodnoj točki, poništi Uredbu (EU) 2020/1055 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2020. o izmjeni uredaba (EZ) br. 1071/2009, (EZ) br. 1072/2009 i (EU) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja razvoju u sektoru cestovnog prometa;

naloži Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj tužbi, tužitelj ističe sedam tužbenih razloga:

Prvi tužbeni razlog: tužitelj smatra da su tuženici povrijedili članak 90. UFEU-a, u vezi s člankom 3. stavkom 3. UEU-a, članak 11. UFEU-a, članak 37. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, članak 3. stavak 5. UEU-a, članak 208. stavak 2. i članak 216. stavak 2. UFEU-a te Ugovor iz Pariza.

Drugi tužbeni razlog: tužitelj smatra da su tuženici povrijedili načelo proporcionalnosti, kako je predviđeno člankom 5. stavkom 4. UEU-a i člankom 1. Protokola br. 2. o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, priloženog UEU-u i UFEU-u.

Treći tužbeni razlog: tužitelj smatra da su tuženici povrijedili načela jednakog postupanja i zabrane diskriminacije, koja proizlaze iz članka 18. UFEU-a i članaka 20. i 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, načelo jednakosti država članica u odnosu na Ugovore, koje proizlazi iz članka 4. stavka 2. UEU-a i, u mjeri u kojoj Sud smatra potrebnim, članak 95. stavak 1. UFEU-a.

Četvrti tužbeni razlog: tužitelj smatra da su tuženici povrijedili članak 91. stavak 1. UFEU-a.

Peti tužbeni razlog: tužitelj smatra da su tuženici povrijedili članak 91. stavak 2. UFEU-a i članak 90. UFEU-a, u vezi s člankom 3. stavkom 3. UEU-a i člankom 94. UFEU-a.

Šesti tužbeni razlog: tužitelj smatra da su tuženici povrijedili načela slobode poduzetništva i slobode poslovnog nastana, kako proizlaze iz članka 49. UFEU-a i članaka 15. i 16. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Sedmi tužbeni razlog: tužitelj smatra da su tuženici povrijedili članak 58. stavak 1., u vezi s člankom 91. UFEU-a i, podredno, članak 56. UFEU-a.

____________

1 SL 2020., L 249, str. 17.