Language of document :

Acțiune introdusă la 23 octombrie 2020 – Republica Cipru/Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-550/20)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Republica Cipru (reprezentat: Eirini Neofytou)

Pârâte: Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei

Anularea Directivei (UE) 2020/10571 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, și

obligarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă cinci motive:

Primul motiv al acțiunii: reclamanta susține că pârâtele au încălcat principiul proporționalității, consacrat la articolul 5 alineatul (4) TUE și la articolul 1 din Protocolul (n. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat la TUE și la TFUE.

Al doilea motiv al acțiunii: reclamanta susține că pârâtele au încălcat principiul egalității de tratament și interdicția discriminării, consacrate la 18 TFUE și al articolele 20 și 21 Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, principiul egalității statelor membre în fața tratatelor, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (2) TUE, și, în limitele stabilite de Curte, la articolul 95 alineatul (1) TFUE.

Al treilea motiv al acțiunii: reclamanta susține că pârâtele au încălcat articolul 91 alineatul (1) TFUE.

Al patrulea motiv al acțiunii: reclamanta susține că pârâtele au încălcat articolul 91 alineatul (1) TFUE și articolul 90 TFUE, coroborat cu articolul 3 alineatul (3) TUE, precum și articolul 94 TFUE.

Al cincilea motiv al acțiunii: reclamanta susține că pârâtele au încălcat articolele 34 și 35 TFUE – încălcare care nu este justificată în temeiul articolului 36 TFUE – și articolul 58 alineatul (1), coroborat cu articolul 91 TFUE, sau, în subsidiar, articolul 56 TFUE.

____________

1     JO 2020, L 249, p. 49.