Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Korneuburg (Austria) 10. detsembril 2020 – L GmbH versus FK

(kohtuasi C-672/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesgericht Korneuburg

Põhikohtuasja pooled

Apellant: L GmbH

Vastustaja: FK

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse (EÜ) nr 261/2004,1 artikli 3 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et määrus kehtib reisija suhtes, kes juba enne lennujaama jõudmist registreerus veebis ega oma äraantavat pagasit; märkab lennujaama infotablool lennu hilinemist, ootab väravas edasist informatsiooni, pärib lennuettevõtja kassast teavet broneeritud lennu alguse kohta; ei saa kostja töötajatelt selgitust, kas ja millal lend stardib, ega pakkumist asenduslennuks; ning broneerib seejärel ise uue lennu oma sihtkohta, minemata algselt broneeritud lennule?

2.    Kas lennureisijate õigusi käsitleva määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et lennuettevõtja ei ole kohustatud maksma hüvitist vastavalt lennureisijate õigusi käsitleva määruse artiklile 7, kui ta jõuab reisija lõppsihtkohta 8 tunni 19 minuti pikkuse hilinemisega, sest üle-üle-eelmise lennu ajal vigastas lennukit pikselöök; pärast maandumist kutsutud tehnik hooldusettevõttest, mille teenuseid lennuettevõtja kasutas, tuvastas ainult väiksemad kahjustused, mis ei mõjutanud lennuki toimimist („some minor findings“); üle-eelmine lend toimus; siiski selgus enne eelmise lennu toimumist läbi viidud pre-flight-check’i ajal, et lennukit ei saa esialgu edasi kasutada; ja lennuettevõtja kasutas seetõttu algselt ettenähtud ja vigastatud lennuki asemel asenduslennukit, mis tegi 7 tunni 40 minutilise hilinemisega alanud eelmise lennu?

3.    Kas lennureisijate õigusi käsitleva määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et lennuettevõtja poolt võetavate vajalike meetmete hulka kuulub reisijale broneeringu pakkumine teisele lennule, millega reisija oleks oma lõppsihtkohta jõudnud 5 tunni pikkuse hilinemisega (ja – tänu enda algatusel tehtud broneeringule – ka tõepoolest jõudis), kuigi lennuettevõtja teostas lennu mitte enam kasutatava lennuki asemel asenduslennukiga, millega reisija oleks oma lõppsihtkohta jõudnud 8 tunni 19 minuti pikkuse hilinemisega?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).