Language of document :

Žaloba podaná dne 20. března 2013 – ZZ a další v. Komise

(Věc F-23/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí převádějící konečný výpočet odpracovaných let pro převod důchodových nároků žalobců do unijního penzijního systému podle nových obecných prováděcích pravidel (dále jen „OPÚ“) týkajících se článků 11 a 12 a přílohy VIII služebního řádu.Návrhová žádání žalobcůzrušit rozhodnutí o převedení jejich důchodových nároků nabytých před vznikem jejich služebního poměru u Komise;v případě potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí jejich stížností majících za cíl použití OPÚ a pojistně-matematických sazeb platných v okamžiku jejich žádosti o převod jejich důchodových nároků;uložit Komisi náhradu nákladů řízení.