Language of document :

Sag anlagt den 20. marts 2013 – ZZ m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-23/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om fremsendelse af den endelige beregning af de pensionsgivende tjenesteår med henblik på overførsel af sagsøgernes pensionsrettigheder til Unionens pensionsordning ifølge de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten.

Sagsøgernes påstande

Annullation af afgørelserne om overførsel af de pensionsrettigheder, som sagsøgerne har erhvervet før deres indtræden i tjenesten ved Kommissionen.

Om fornødent annullation af afgørelserne om afslag på sagsøgernes klager med henblik på anvendelse af de almindelige gennemførelsesbestemmelser og de aktuarmæssige satser, der var gældende på det tidspunkt, hvor de ansøgte om overførsel af deres pensionsrettigheder.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.