Language of document :

20. märtsil 2013 esitatud hagi – ZZ jt versus komisjon

(kohtuasi F-23/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ jt (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, milles esitati pensioniõigusliku staaži lõplik arvutus hagejate pensioniõiguste ülekandmiseks liidu pensioniskeemi, vastavalt ametnike personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uutele üldistele rakendussätetele.Hagejate nõudedtühistada otsused kanda üle nende pensioniõigused, mis oli saadud enne komisjoni teenistusse asumist;vajalikus osas tühistada otsused jätta rahuldamata nende kaebused, millega paluti kohaldada nende pensioniõiguste ülekandmise taotluse esitamise ajal kehtinud üldiseid rakendussätteid ja tulumäärasid;mõista kohtukulud välja komisjonilt.