Language of document :

Acțiune introdusă la 20 martie 2013 – ZZ și alții/Comisia

(Cauza F-23/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ și alții (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care se transmite calculul definitiv cu privire la anii de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii pentru transferul drepturilor de pensie ale reclamanților în sistemul de pensii al Uniunii, potrivit noilor DGA referitoare la articolele 11 și 12 din anexa VIII la statutul funcționarilor.Concluziile reclamanțilorAnularea deciziilor de transfer al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Comisiei;în măsura în care este necesar, anularea deciziilor de respingere a reclamațiilor vizând aplicarea DGA și a valorilor actuariale în vigoare în momentul cererilor lor de transfer al drepturilor de pensie;obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.