Language of document :

Tožba, vložena 20. marca 2013 – ZZ in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-23/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa, v skladu s katerim se dokončni izračun anuitet za prenos pokojninskih pravic tožečih strank v pokojninski sistem Unije opravi na podlagi novih določb za izvajanje, ki se nanašajo na člena 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom.Predlogi tožečih strankSklepi o prenosu pokojninskih pravic tožečih strank, pridobljenih pred začetkom dela pri Komisiji, naj se razglasijo za nične;po potrebi naj se sklepi o zavrnitvi pritožb tožečih strank, s katerimi so te predlagale, naj se uporabijo splošne izvedbene določbe in aktuarske stopnje, ki so veljale ob vložitvi njihovih prošenj za prenos pokojninskih pravic, razglasijo za nične;Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.