Language of document :

Talan väckt den 21 mars 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-24/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om avslag på sökandens yrkande om skadestånd för de felaktigheter som kommissionen begick inom ramen för ett anställningsförfarande som inte har avslutats.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 5 juni 2012 och den 7 december 2012 om att avslå sökandens skadeståndsyrkande,

förplikta kommissionen att återupprätta sökandens karriär,

förplikta kommissionen att betala 14 911,07 euro och därutöver betala in pensionsavgifter från och med oktober 2011, och betala 2 500 euro för den ekonomiska och ideella skada sökanden har lidit, med reservation för ökningar eller minskningar av beloppet under förfarandet, jämte dröjsmålsränta beräknad från förfallodag för respektive belopp motsvarande den räntesats som ECB tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, ökad med två procentenheter, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.