Language of document :

Kanne 11.7.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-22/13)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Pecyna)

Vastaaja: komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota päätös, jolla kieltäydyttiin kantajan palvelukseen ottamisesta, koska hän ei täyttänyt kilpailuilmoituksessa EPSO/AD/207/11 vahvistettuja kelpoisuusvaatimuksia.

Vaatimukset

on kumottava Euroopan komission pääosaston Henkilöstöhallinto ja turvallisuus (HR) yksikön B.2 26.9.2012 tekemä päätös, jolla kieltäydyttiin ottamasta kantaja komission palvelukseen (ESTAT) kilpailun EPSO/AD/207/11 varallaololuettelosta, ja lisättiin kyseisen kilpailun varallaololuetteloon kommentti, jolla komission yksiköille ilmoitettiin, ettei kantaja täyttänyt kilpailun kelpoisuusvaatimuksia

tarvittaessa on kumottava Euroopan komission pääosaston HR.D.2 johtajan 25.2.2013 päivätty päätös hylätä ZZ:n tekemä kantelu (nro RI696/12)

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.