Language of document :

Talan väckt den 11 juli 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-22/13)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M. Pecyna)

Svarande: kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte anställa sökanden eftersom han inte bedöms uppfylla de urvalskriterier som anges i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/207/11.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet från enhet B2 vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för personal och säkerhet, av den 26 september 2012, att inte anställa sökanden vid kommissionen (ESTAT) från den reservlista som upprättats inom ramen för uttagningsprovet EPSO/AD/207/11 och bifoga en kommentar till reservlistan med information till kommissionens avdelningar om att sökanden inte uppfyller de urvalskriterier som anges i uttagningsprovet,

i den mån det behövs, ogiltigförklara beslutet från direktören för DG HR.D.2 vid Europeiska kommissionen (nr Rl696/12), av den 25 februari 2013, om avslag på sökandens klagomål,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.