Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 13. veebruari 2013. aasta määrus – Moës versus komisjon

(kohtuasi F-20/13)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

____________

1ELT C 114, 20.4.2013, lk 48.