Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 13. veljače 2014. – Moës protiv Komisije

(Predmet F-20/13)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik trećeg vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

____________

1    SL C 114, 20.04.2013., str.48.