Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 10. července 2014 – Mészáros v. Komise

(Věc F-22/13)1

„Veřejná služba – Výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/207/11 – Úspěšný kandidát výběrového řízení zařazený na rezervní seznam – Prověření podmínek účasti ve výběrovém řízení pro platovou třídu AD 7 orgánem oprávněným ke jmenování – Odborná praxe kratší než je minimální požadovaná délka – Zjevně nesprávné posouzení výběrové komise – Zpětvzetí nabídky zaměstnání orgánem oprávněným ke jmenování – Přesně stanovená pravomoc orgánu oprávněného ke jmenování“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Mátyás Támas Mészáros (Krakov, Polsko) (zástupkyně: M. Pecyna, advokátka)

Žalovaná: Komise (zástupci: B. Eggers a G. Gattinara, zmocněnci)Předmět věciZrušení rozhodnutí, kterým se odmítá přijetí žalobce do zaměstnání z důvodu, že nesplňuje kritéria účasti stanovená v rozhodnutí o oznámení otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/207/11Výrok usneseníŽaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná.Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení, které vynaložil M. T. Mészáros.