Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 10. juuli 2014. aasta määrus – Mészáros versus komisjon

(kohtuasi F-22/13)1

(Avalik teenistus – Konkurss – Teade EPSO/AD/207/11 avaliku konkursi korraldamise kohta – Konkursi edukalt läbinud isik, kes on kantud reservnimekirja – Palgaastme AD 7 konkursile lubamise tingimuste kontrollimine ametisse nimetava asutuse poolt – Minimaalselt nõuava kestusega töökogemusest lühem töökogemus – Konkursikomisjoni ilmne hindamisviga – Tööpakkumise tagasivõtmine ametisse nimetava asutuse poolt – Ametisse nimetava asutuse pädevus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Mátyás Támas Mészáros (Kraków, Poola) (esindaja: advokaat M. Pecyna)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja G. Gattinara)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta Eurostati töölevõtmise taotlus rahuldamata ja lugeda hageja konkursil EPSO/AD/207/11 osalemise tingimustele mittevastavaks.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Mátyás Támas Mészárose kohtukulud.

____________

____________

1 ELT C 291, 5.10.2013, lk 7.